Dopravní značení v souladu s předpisy vám zajistí specializovaná firma

Aplikace kvalitních dopravních značení je jednou z nejdůležitějších součástí provozu na pozemních komunikacích. Právě z těchto důvodů musí být naprosto jednoznačné a srozumitelné. Proto je samozřejmě svázáno s poměrně rozsáhlou legislativou. Ve většině případů je toto značení v režii státu, avšak v některých případech jej potřebují aplikovat také soukromé subjekty. Příkladem je třeba parkoviště u firmy nebo stavba. Tady je naprosto zásadní vybrat si vhodnou realizační firmu, která vše dokáže provést podle platných zákonů.

Dva druhy dopravního značení

U dopravního značení se můžeme setkat s mnoha podobami. Existují značky zákazové, příkazové, výstražné nebo pouze informativní. Dopravní značení existuje ve dvou základních variantách. To se samozřejmě liší svým umístěním a provedením. Hovoříme tak zejména o:

  • Svislém dopravním značení
  • Vodorovném dopravním značení

Dobrá specializovaná firma by vám měla být schopna dodat oba druhy značení odpovídající všem technickým normám. Proto vybírejte takové firmy, které mají v tomto ohledu již bohaté zkušenosti s předchozími realizacemi.

Využitelnost různých typů

V případě svislého dopravního značení jsou naprosto nejběžnější klasické dopravní značky. Ty samozřejmě musí být umístěny tak, aby měl motorista dostatek možností je spatřit. Rozhodně tady nemohou být umístěny třeba za stromem nebo zkrátka tam, kde nejsou dobře vidět. Svislé dopravní značky mají také různý účel použití. Naprostá většina z nich je samozřejmě pevná, ale v některých případech je vhodné využití přechodné značení. To se uplatňuje zejména při stavebních pracích, kdy má značka v daném místě platnost třeba několik dní nebo týdnů.

Druhou variantou je potom vodorovné značení, které se nanáší na povrch vozovky. Nemusí se přitom jednat pouze o komunikaci jako takovou, ale třeba také o parkoviště v okolí firem, jak jsme zmiňovali již v úvodu článku. Zde se zajímejte zejména o kvalitu použité barvy, která souvisí s trvanlivostí takového značení.


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu navždy pod tímto článkem jen za 100 Kč
Zobrazit formulář pro nákup

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *